Bio

(english below)

The Redstone Circus is een nieuwe rockband bestaande uit Monique Sandifort, Eric Maas, Ivo Kuijf & Jun Lerou. Samen leggen zij de muzikale nadruk op songs die balanceren tussen sexy, melancholie en opgewektheid. De muziek van The Redstone Circus is stevig, verleidelijk, vuig en verrassend vertrouwd. Het zijn lyrische teksten die soms duidelijk de kaarten open op tafel leggen of soms mijmerend wegzweven met af en toe een cynische nasmaak.

Live

Op het podium worden de muzikanten regelmatig versterkt door Berry van der Zwet met zijn schurende mondharmonica. The Redstone Circus zet een live-ervaring neer, die stampt, kolkt en de theatraliteit niet schuwt. Gezamenlijk spelen zij de songs met een onvoorspelbaar rauw randje.

In haar korte bestaan klussen The Redstone Circus al aardig aan de weg en verzorgden zij onder andere optredens in zalen als onder andere Paradiso, Paardcafé, Willem ll, Gonz, en Scheltem. Verder was de band al een aantal keren te horen bij Pinguïn Radio en speelden ze drie dagen op het [hoe toepasselijk] Circus festival in Den Haag. Sinds mei 2018 is The Redstone Circus ook de vaste huisband van Marcello’s Art Factory.

Debuutalbum

Ook in de studio voelen de leden van The Redstone Circus zich thuis. Hier heeft de band 11 studio tracks opgenomen. In de zomer van 2017 zijn de leden van The Redstone Circus de samenwerking aangegaan met Indieplant. Dit om het aankomende debuutalbum te lanceren en te promoten. The Redstone Circus heeft samen met Indieplant het album verder geproduceerd en gemasterd. Het album ‘Jerry was here’, is in het voorjaar van 2018 uitgebracht en vervolgd met een tour. Na het uitbrengen van het album was het contract met Indieplant ontbonden vanwege verwachtingen die niet waargemaakt werden.

Sound

De samenwerking met tal van andere muzikanten heeft The Redstone Circus haar karakter en identiteit gegeven. Zowel op het podium als door de boxen van radio’s laten ze horen wat ze kunnen. De alternatieve rockmuziek van The Redstone Circus haalt haar inspiratie van helden als Jack White, Emilie Autumn en LCD Soundsystem, maar bovenal heeft de band een sterk eigen geluid. Met haar debuut op zak is The Redstone Circus klaar om naar een volgend level te groeien.

The Redstone Circus biedt het escapisme van het moment. Verveling is geen optie. Zij gaan grenzen over en dagen uit. De Redstone Circus is entertainment.

The Redstone Circus is a new rock band consisting of Monique Sandifort, Eric Maas, Ivo Kuijf & Jun Lerou. Together they put the musical emphasis on songs that balance between sexiness, melancholy and cheerfulness. The Redstone Circus’s music is firm, seductive, fuzzy and surprisingly familiar. The lyrical texts are open books at times, while other times let you float away mournfully with an occasional cynical aftertaste.

Live
On stage, the musicians are regularly reinforced by Berry van der Zwet with his abrasive harmonica. The Redstone Circus puts down a live experience that stomps, swirls, and does not shy away from theatricality. Together they play the songs with an unpredictable raw edge.
In its short existence, The Redstone Circus were already doing quite well and provided performances in venues such as Paradiso, Paardcafé, Willem II, and Gonz. Furthermore, the band had been heard a few times at Pinguin Radio and they played three days at the [how appropriate] Circus festival in The Hague. Since May 2018 The Redstone Circus is also Marcello’s Art Factory’s house band.
Debut Album

The member of The Redstone Circus feel at home in the studio too. Here, the band recorded 11 studio tracks. In the summer of 2017, the members of The Redstone Circus entered into a partnership with Indieplant. This was to launch and promote the upcoming debut album. The Redstone Circus has produced and mastered the album together with Indieplant. The album ‘Jerry was here’ was released in the spring of 2018 and was supported with a tour. After the release of the album, the contract with Indieplant was dissolved because of expectations that were not realized.

Sound

The collaboration with many other musicians has given The Redstone Circus its character and identity. Both on stage and through radio sound systems they will let you hear what they are capable of. The band’s alternative rock music has been inspired by heroes like Jack White, Emilie Autumn and LCD Soundsystem, but above all the band has a strong individual sound. With their debut album in the pocket, The Redstone Circus is ready to grow to the next level.

The Redstone Circus offers escapism of the moment. Boredom is not an option. They cross borders and are challenging. The Redstone Circus is entertainment.